O Dluhonicích

www.prerov.eu/cs/samosprava/mistni-casti/dluhonice/o-mistni-casti-dluhonice.html

 

Dluhonice leží na pravém břehu řeky Bečvy, 3 km západně od Přerova. Připomínají se již v roce 1141 v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, tehdy patřily k majetku olomouckého kostela sv. Václava. Biskup Robert odkázal v roce 1232 Dluhonice s poplužím nově zřízenému proboštství při témže kostele a od té doby byly církevním majetkem, z času na čas pronajímaným a posléze připojeným ke kapitulnímu statku se sídlem v Nenakonicích. V roce 1462 prodal Jan z Cimburka Dluhonským pastvisko podle Bečvy, zvané Blaně, které se pak stalo předmětem častých sporů mezi poddanými sousedních vsí a vrchnostmi. Dluhonští měli spory i se svou vrchností, podobně jako jiné vsi patřící kapitule. V roce 1609 si stěžovali na probošta u soudu, že jim činí překážky v náboženství tím, že jim brání chodit do kostela v Předmostí, k němuž od pradávna náleželi, a že po nich vymáhá více nepovinných platů. Soud rozhodl v jejich prospěch.

V roce 1841 proťala katastr obce železnice a rozdělila jej na dvě části, v roce 1924 zde byla vybudována železniční stanice a nákladiště. Za prusko-rakouské války v roce 1866 se dne 16. července strhla mezi Dluhonicemi a Rokytnicí bitva mezi pruskou a rakouskou jízdou. Paměť toho uchovává společný hrob tří rakouských a čtyř pruských vojáků před vchodem na hřbitov. Od začátku 20. století se v jižní části Dluhonic, zvané Stará Bečva, začali usazovat železniční zřízenci a dělníci. Tato část obce pak byla v roce 1961 vykoupena kvůli rozšíření Přerovských chemických závodů. Od roku 1976 se staly Dluhonice součástí Přerova.

V roce 1927 byla postavena na návsi kaple Povýšení sv. Kříže a před ní byl zřízen pomník padlým v 1. světové válce. Na hřbitovní zdi je osazena pamětní deska připomínající kanadského letce, jehož letadlo bylo sestřeleno ve vzdušném souboji roku 1944. Nemovitou kulturní památkou je stavení čp. 15, představující hanáckou lidovou stavbu.

K významným rodákům patřil Inocenc Horák (1. 3. 1870 Dluhonice, 27. 12. 1962 Dluhonice), zvěrolékař, zootechnik, odborný spisovatel, a Antonín Suchánek (25. 5. 1897 Dluhonice, 21. 3. 1983 Dluhonice), ředitel školy a kronikář.