Sbor dobrovolných hasičů Dluhonice

starosta  dluhonických bratrů hasičů  Vladimír Košnár

odkaz na web SDH Dluhonice ......  není

jednotka SDH:

  • Přerov V - Dluhonice, velitel František Hanák

- jednotka je v kategorii V a zasahuje na územním obvodu města.

Plnění základních úkolů jednotek SDH je zaměřeno na:

  1. organizační a operační řízení jednotek SDH a odbornou přípravu členů jednotek SDH,
  2. provádění požárních zásahů podle příslušné požární dokumentace nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  3. provádění záchranných a likvidačních prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech,
  4. přípravu plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel, předurčení jednotek k plnění speciálních úkolů a personální vykrytí těchto jednotek.

Hlavní důraz je kladen na trvalou akceschopnost jednotek při nasazování na požární zásahy nebo jiné mimořádné události na území města, případně na území obce s rozšířenou působností Přerov. Dle zkušeností z minulých let je nutné zajišťovat pro jednotky SDH materiální, technické a týlové zabezpečení také pro případy dlouhodobého nasazení. Příkladně při likvidaci následků velkých živelných pohrom apod., kdy dobrovolní hasiči plní své úkoly v nepřetržitých směnách i po dobu několika dnů i týdnů (odstraňování následků povodní v letech 1997, 2002, 2006 a 2010).

- dále také SDH jest pořadatel či spolupořadatel společenských sportovně-kulturních akcí v obci

 

něco pro odlehčení

www.youtube.com/watch?v=j7OD0U6EaH8

jiný kraj, jiná taktika