Knihovna  (v kulturním domě)

 

půjčovní doba

 

úterý    16:30 - 18:30

čtvrtek  17:30 - 19:30

 

knihdluh.webnode.cz

půjčovna knih, časopisů, přístup k internetu

 

knihovnice Hana Horáková

tel xxx xxx xxx         dluhonice@knihovnaprerov.cz

www.knihovnaprerov.cz/