plánované schůze MV

Termíny zasedání

 

 19.5.

23.6.

 

 

 

hosté vítáni, členové OV připraveni  k věcné diskusi a k přijetí požadavků k řešení