členové místního výboru Dluhonice

Pavel Ježík  - předseda

Rostislav Hlávka

Jarmila Pfeilerová

Michaela Polášková

Libuše Dokoupilová