Tranzit nákladních vozidel, hustota dopravy, parkování.

 

Problematika hustoty dopravy jak vidno řešena jest ze strany magistrátu po kapkách, nicméně první vlaštovka je na světě a objevila se první omezení zabraňující tranzitu nákladních vozidel.

Osadní výbor neustále vyžadoval a  vyžaduje další omezení, hlavním požadavkem je omezení rychlosti v zastavěné části obce. Proč k tomu nedošlo již nyní nám nikdo nevysvětlil.

Nicméně cestou OV i přímou jsou adresovány na magistrát i jinde další stížnosti a požadavky k řešení od místních občanů.

Tímto apelujeme na občany Dluhonic a řidiče zároveň. Osvěžte si paměť a přečtěte si následující řádky ze sbírky zákonů.

Zákon 361/2000Sb. o silničním provozu

Hlava 2   -   Díl 3   -   Oddíl 1   -   § 25   -   odstavec (3)

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

 

Může se totiž stát, že Vaši sousedí již nebudou útrpně snášet pocit rizika ze aparkovaných vozidel, přes které není vidět, zdali se za ním nenachází adolescent, kterého zrovna napadne vstoupit do vozovky před štrůlem aut od závor se chvatně Dluhonicemi valící.

 

Odhadem řečeno, výše uvedené řádky říkají, že v Dluhonicích je prakticky parkování a stání na veřejných komunikacích nemožné.

 

Apelovali bychom na občany, aby v případě konání jednorázových akcí v kulturním domě zvýšený výskyt vozidel zde tolerovali, neb každá proběhlá akce jest pro chod KD ekonomickým  přínosen. Parkoviště za KD má bohužel omezenou kapacitu. Jak problém vyřešiti jest oříšek prostorový i finanční.

 

A ještě prosba o ohleduplnost k ostatním. Svá vozidla parkujte tak, aby nebyla blokována možnost pohybu chodců po chodníku a znemožněn pojezd  kočárků .

Osadní výbor děkuje za pochopení.